Програма лояльності

Бонуси та спеціальні пропозиції для клієнтів Lightfield Productions

Правила участі у програмі лояльності Lightfield Productions

Правила участі у Програмі лояльності Lightfield Productions(далі – «Правила Програми»), які визначають умови участі у Програмі лояльності Lightfield Productions на території України.

Терміни і визначення

 • «Програма лояльності Lightfield Productions» (далі - «Програма») - комплекс взаємовідносин між Оператором і Учасником Програми, під час яких Учасник, придбавши (у розумінні, Закону України «Про захист прав споживачів») товари та / або послуги Оператора або Компаній Учасників, отримує і накопичує бонуси, які надалі має право використовувати для придбання інших товарів та / або послуг у відповідності до умов цих Правил.
 • “Оператор” - товариство з обмежено відповідальністю «АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН», що є власником Програми та володіє правами управління, розвитку та її реалізації.
 • «Учасник Програми»(далі - «Учасник») - правоздатна фізична особа, яка набула повної цивільної дієздатності у зв'язку із досягненням 18 років або відповідно до норм чинного законодавства України, безумовно погодилась із зазначеними Правилами, у якої відсутні будь-які обмеження щодо участі у Програмі, яка підтвердила свою участь в ній і була схвалена Оператором в якості Учасника на період дії Програми: період часу, встановлений Програмою.
 • "Бонусний Рахунок Учасника"(далі - "Бонусний рахунок" , "Рахунок Учасника") - сукупність облікових та інформаційних даних Учасника в базі даних Оператора, щодо кількості нарахованих, списаних та поточний баланс бонусів Учасника.
 • «Бонуси» - умовні одиниці, які нараховуються Оператором на Бонусний рахунок Учасника в межах Програми відповідно до Правил Програми. Сума нарахованих Бонусів може бути використана Учасником під час придбання товарів та / або послуг у Оператора з метою економії грошових коштів під час придбання відповідних товарів та / або послуг , а також на інших умовах, встановлених Оператором. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження і не можуть бути отримані Учасником в грошовому еквіваленті.
 • «Анкета» - паперова або електронна реєстраційна форма надана Оператором, яка заповнюється Учасником особисто, містить його персональні дані і є акцептуванням умов Програми (однозначною, безумовною і повною згодою з умовами Програми та підтвердженням участі в ній) у розумінні частини 1 ст. 642 Цивільного кодексу України. Підписанням Анкети Учасник надає Оператору свою однозначну згоду на використання та обробку(включаючи збір і зберігання) своїх персональних даних з метою включення їх до баз даних та забезпечення реалізації цивільно-правових відносин між сторонами відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Вказана згода надається Учасником з урахуванням вимог ст. ст. 7, 8 та 11 Закону України «Про захист персональних даних», діє безстроково та без обмежень за територією.. Анкета є підставою для розгляду Оператором питання реєстрації Учасника в Програмі.
 • «Карта Учасника»(далі – «Lightfield Productions») - пластикова карта з унікальним в межах Програми номером, який слугує для ідентифікації Учасника Оператором в Базі даних.
 • «Інформаційна підтримка Програми» - телефон («Гаряча лінія») +38 (044) 391-55-91 (Всі дзвінки за вказаним номером оплачуються згідно тарифів вашого оператора): щоденно з10-00 до 22-00, а також на офіційному сайті Оператора за адресою lightfield.ua.
 • «Студія Lightfield Productions» - фотостудія Оператора, що знаходиться за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова 21, корпус «Б».

1.Участь у програмі

 • 1.1.До участі в Програмі допускаються особи, які набули статусу Учасника Програми.
 • 1.2.Обов'язковою умовою участі у Програмі є заповнення і підписання Анкети.
 • 1.3.Учасник Програми зобов'язаний самостійно відстежувати зміни в умовах участі у Програмі. Повний текст актуальних Правил доступний на офіційному сайті Оператора за адресою: lightfield.ua
 • 1.4.Сплата податків, а також інших зобов'язань, пов'язаних з участю у Програмі, покладається на Учасника.
 • 1.5.Оператор має право у будь-який час в односторонньому порядку, без будь - яких негативних наслідків для себе змінювати перелік товарів та/ або послуг, на які поширюватимуться умови Програми.
 • 1.6.Споживач, беручи участь у Програмі, повідомлений і беззастережно згодний з тим, що Карта Учасника обміну та / або поверненню не підлягає.

2.Реєстрація в програмі і активація карти

 • 2.1.Особі (споживачу), яка виявила бажання взяти участь у Програмі, необхідно отримати на Студії Lightfield Productions Картку Учасника. Карта Учасника може бути отримана на наступних умовах:
  • 2.1.1.Придбати за 0,01 грн. у разі придбання послуг і / або товарів на Студії Lightfield Productions незалежно від їх сукупної вартості.
  • 2.1.2.Кожна особа (споживач) має право оформити виключно ОДНУ Карту Учасника.
 • 2.2.Під час отримання Картки Учасника особа отримує від адміністратора Студії Lightfield Production усю детальну інформацією про умови Програми та порядок заповнення Анкети.
 • 2.3.До моменту заповнення та підписання Анкети Учасник зобов'язаний ознайомитися з Правилами.
 • 2.4.Анкета Учасника складається з двох частин:
  • 2.4.1.Обов'язкова частина Анкети для активації функції накопичення та списання Бонусів;
  • 2.4.2.Загальна інформація про умови Програми;
 • 2.5.Реєстрація Учасника у Програмі та активація Карти Учасника здійснюється у наступному порядку:
  • 2.5.1.Для активації можливості накопичення Бонусів потенційний Учасник заповнює частину Анкети, зазначену в п. 2.4.1. цих Правил і передає її адміністратору Студії Lightfield Productions, який активує зазначену функцію Карти Учасника. З моменту такої активації починає діяти функція нарахування Бонусів у момент використання картки під час здійснення придбання відповідних товарів та / або послуг у Оператора згідно умов Програми.
 • 2.6.У разі зміни персональних та інших даних, внесених до Анкети, Учасник зобов’язаний повідомити Оператора про такі зміни шляхом звернення за телефоном гарячої лінії Студії Lightfield Productions: +38 (044) 391-55-91 (Всі дзвінки за вказаним номером оплачуються згідно тарифів вашого оператора): щоденно з 10:00 - 22:00).
 • 2.7.Споживач набуває статусу Учасника Програми з моменту активації функції використання Бонусів.
 • 2.8.У разі втрати, крадіжки або пошкодження Карти Учасника, Учасник зобов'язаний повідомити про це Оператора за телефоном гарячої лінії Студії Lightfield Productions. У цьому випадку Карта Учасника блокується в найкоротший термін, залежно від технічних можливостей Оператора.
 • 2.9.Кожен учасник є утримувачем тільки однієї Карти Учасника. На один номер телефону та електронну пошту може бути оформлена тільки одна Карта Учасника. Одній Карті Учасника відповідає тільки один Бонусний рахунок. Бонусні рахунки не можуть бути об'єднані. Відповідальність за реєстрацію двох і більше Карт Учасника на одну особу покладено на Учасника Програми. Карта Учасника не може бути передана іншій особі.
 • 2.10.Здійснюючи придбання товарів та / або послуг у Оператора або з використанням Картки Учасника, Учасник Програми автоматично підтверджує, що він ознайомився та прийняв умови цих Правил.

3.Припинення участі в програмі

 • 3.1.Учасник може припинити участь у Програмі, повідомивши про це Оператора за телефоном гарячої лінії Студії Lightfield Productions.
 • 3.2.Оператор має право, без будь-яких негативних наслідків для себе, заблокувати Картку Учасника та припинити участь у Програмі будь-якого Учасника без попередження, у тому числі якщо Учасник:
  • - Не дотримується Правил або порушує інші угоди між Учасником і Оператором. Факт недотримання Правил визначається одноосібно Оператором і не підлягає оскарженню;
  • - Зловживає або, на думку Оператора, недобросовісно використовує умови Програми або інші додаткові умови під час реалізації Програми. Факт зловживання або несумлінного користування умовами Програми визначається одноосібно Оператором і не підлягає оскарженню;
  • - Надає Оператору інформацію, яка не відповідає дійсності.
 • 3.3.У разі припинення участі у Програмі, Бонуси на рахунку анулюються.

4.Порядок нарахування бонусів

 • 4.1.Бонуси на Карту Учасника нараховуються з моменту активації функції накопичення і першого придбання товарів і / або послуг з використанням Карти Учасника. Бонуси нараховуються в режимі «он-лайн» у відповідності до умов Правил.
 • 4.2.Якщо з технічних причин (відсутність зв'язку з сервером і т.п.) Бонуси не можуть бути нараховані в режимі «он-лайн», то вони нараховуються Оператором протягом 3-х робочих днів від дати придбання товарів і / або послуг Учасником Програми.
 • 4.3.У разі неможливості використання реєстратора розрахункових операцій (касового апарату) під час реалізації товарів та/або послуг на Студії Lightfield Productions, нарахування Бонусів не проводиться.
 • 4.4.Бонуси нараховуються під час придбання товарів та / або послуг на Студії Lightfield Productions:
  • - з використанням Карти Учасника. Для отримання Бонусів на карту Учасник зобов'язаний повідомити касира про наявність Карти Учасника та пред'явити її для ідентифікації Учасника до завершення відповідної касової операції. Оператор не несе відповідальності за нарахування Бонусів у разі несвоєчасного пред'явлення Учасником Програми Карти Учасника.
  • - without using the Membership Card. To receive Bonuses, the Member must inform the administrator about the phone number used during the registration of the Membership Card.
 • 4.5.Бонуси не нараховуються на придбання товарів та/або послуг на акційних умовах, якщо інше не передбачено умовами відповідної акції, оскільки ці товари та/ або послуги Оператор реалізує за спеціальними умовами для всіх споживачів Lightfield Productions. Також, Бонуси не можуть бути нараховані під час придбання подарункових сертифікатів.
 • 4.6.Бонуси також можуть нараховуватися Оператором під час проведення різноманітних заходів, рекламних акцій, опитувань, в якості подарунка від Програми.
 • 4.7.Документом, що підтверджує обов'язок Оператора нарахувати бонуси на Рахунок, є фіскальний чек який надається Оператором при проведені оплати за надані товари та/або послуги Учаснику, який надав Картку Учасника. В фіскальному чеку зазначається сума нарахованих бонусів і загальний баланс бонусного рахунку Учасника Програми.
 • 4.8.Будь-які претензії стосовно балансу бонусного рахунку Учасника Програми розглядаються Оператором тільки після надання документів, зазначених у п. 4.7 Правил.
 • 4.9.Розрахунок нарахування Бонусів на бонусний рахунок Учасника Програми здійснюється відповідно до умов Правил.
 • 4.10.Базове правило нарахування Бонусів: за 1 витрачену гривню при оплаті товарів та/або послуг на бонусний Рахунок Учасника нараховується 0,10 гривень у якості Бонусів. До дня народження Учасника Програми, протягом 7-ми днів до та після дати народження, за 1 витрачену гривню Учаснику Програми нараховується 0,15 гривень Бонусів (за умови, що дата народження відповідає даним зазначеним Учасником при заповнені Анкети або за пред’явлення документа підтверджуючого цей факт) .

5.Списання бонусів з бонусного рахунку учасника

 • 5.1.Списання Бонусів з бонусного рахунку Учасника Програми відбувається виключно під час розрахунку за надані товари та / або послуги готівкою чи платіжною карткою.
 • 5.2.Дія Програми не поширюється на покупку подарункових сертифікатів.
 • 5.3.Учасник Програми зобов'язаний повідомити касира Оператора про бажання придбати товар та / або послугу з використанням Бонусів, які накопичуються на бонусному рахунку Учасника. Кількість Бонусів, які будуть використані під час придбання товару та / або послуг, визначається Учасником Програми відповідно до кількості Бонусів доступних для використання.
 • 5.4.Учасник Програми може списати Бонуси за умови, що сума оплати готівкою чи платіжною карткою за надані товари та/або послуги становитиме не менше 1 гривні з урахуванням ПДВ.
 • 5.5.Під час розрахунку за чеком Бонусами, на залишок чека, що підлягає оплаті готівковими коштами чи платіжною карткою - Бонуси нараховуються.
 • 5.6.Списання Бонусів можливе не раніше наступного календарного дня, що слідує за днем нарахування.
 • 5.7.Бонуси дійсні для списання протягом 1 року з моменту їх нарахування. Всі Бонуси, не використані Учасником протягом цього терміну, анулюються Оператором. Списання Бонусів відбувається в хронологічному порядку, починаючи з самих ранніх. Термін дії Бонусів можна перевірити, звернувшись на Гарячу лінію Студії Lightfield Productions.
 • 5.8.Списання Бонусів можливо тільки в тому випадку, якщо Карта Учасника є активною для використання Бонусів.
 • 5.9.Сума Бонусів для списання не повинна перевищувати залишок на Карті Учасника та вартості наданих товарів та/або послуг.
 • 5.10.Вартість товару та/або послуги у чеку придбанні товарів та / або послуг з використанням Карти Учасника не може біти меншою, ніж 1 гривна з ПДВ.
 • 5.11.Нарахування Бонусів у Студії Lightfield Productions можливе не більше 5-ти разів на добу.
 • 5.12.Під час списання Бонусів у Студії Lightfield Productions представник Оператора має право вимагати від Учасника Програми пред'явити документ, що засвідчує особу. Відмова пред'явити документ може бути підставою для відмови у списанні Бонусів.
 • 5.13.Списання Бонусів у Студії Lightfield Productions можливе тільки за наявності технічної можливості для такого списання (наявність зв'язку з сервером).
 • 5.14.У випадках самостійного використання Бонусів в інших рекламних заходах, списані Бонуси не повертаються, навіть у разі відмови Учасника Програми від участі у заході.
 • 5.15.Списання бонусів проводиться з розрахунку 1 бонус = 1 гривня (економії), якщо інше не передбачено умовами Програми.
 • 5.16.У разі припинення Програми на підставі рішення Оператора усі Бонуси на бонусному рахунку Учасника Програми анулюються.

6.Коригування бонусного рахунку учасника

 • 6.1.Бонуси, нараховані за операціями, які були скасовані і Бонуси, нараховані помилково, списуються з бонусного рахунку.
 • 6.2.Коригування бонусного рахунку з нарахування бонусів відбувається у випадку, зазначеному в п. 4.2 цих Правил.
 • 6.3.Коригування бонусного рахунку з анулювання Бонусів відбувається у випадках, описаних у пунктах 3.3 і 5.7 цих Правил.

7.Інші умови

 • 7.1.Програма в будь-який момент може бути продовжена / змінена / припинена Оператором в односторонньому порядку, без будь – яких негативних наслідків для себе.
  • 7.1.1За умовами Програми Карта Учасника поверненню та / або обміну не підлягає.
  • 7.1.2За умовами Програми Карту Учасника не можна використовувати одночасно з іншими картами знижок. Учасник може сама вирішувати, яку з наявних карт йому використовувати під час придбання товарі та / або послуг.
 • 7.2.Оператор на власний розсуд має право вносити зміни до цих Правил в будь-який час без попереднього повідомлення Учасника та будь-яких негативних наслідків для себе. Інформація доводиться до відома учасників шляхом розміщення нової редакції Правил на сайті Оператора за адресою: lightfield.ua
 • 7.3.З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», Оператор і його уповноважені особи зобов'язуються забезпечувати відповідне зберігання персональних даних Учасників.
 • 7.4.Учасник підтверджує, що зазначені ним в Анкеті персональні дані можуть бути використані Оператором та уповноваженими ним організаціями, в тому числі за межами України, виключно з метою найбільш повного виконання Оператором зобов'язань перед Учасником в межах дії Програми.
 • 7.5.Учасник підтверджує, що зазначені ним в Анкеті способи зв'язку з ним (телефон та e-mail) є достовірними і можуть використовуватися Оператором для необхідного інформування (службових повідомлень). Оператор не несе відповідальності за інформування Учасника у разі, якщо Учасник своєчасно не сповістив Оператора про зміну даних.
 • 7.6.Учасник згоден з тим, що способи зв'язку, зазначені у п. 7.5 Правил, Оператор може використовувати для додаткового інформування Учасника про відповідні заходи у межах Програми.
 • 7.7.Якщо Учасник не згоден з п. 7.6, він зобов'язаний надати Оператору, у тому числі і через співробітників Студії Lightfield Productions, письмову відмову від використання телефону і e-mail для додаткового інформування. При цьому Оператор залишає за собою право використовувати ці канали зв'язку для службових повідомлень.
 • 7.8.Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма реєстраційними формами і додатками до цих Правил є власністю Оператора. Забороняється використання та / або розповсюдження (у тому числі, але не обмежуючись - копіювання, публікація, передрук повністю або в частині) Правил (повністю або частково) в комерційних цілях та / або в цілях господарської (підприємницької) діяльності без письмової згоди Оператора.
 • 7.9.Інформування щодо умов Правил здійснюється шляхом розміщення тексту цих Правил та іншої інформації на сайті Оператора за адресою:lightfield.ua
 • 7.10.Листування із, Учасниками Програми здійснюється Оператором відповідно до вимог діючого законодавства України. Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками/ окрім випадків, передбачених цими Правилами.
 • 7.11.Оператор не несе відповідальності за невиконання зобов'язань у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, антитерористична операція, блокада, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Оператора обставини.
 • 7.12.Ці Правила є об’єктом інтелектуальної власності Оператора і не можуть бути використані будь-яким чином або способом, у т.ч. з комерційною метою будь-якою особою без відповідного письмового дозволу Оператора на таке використання.
 • 7.13.Адреса для листування та контактна інформація Оператора: Товариство з обмежено відповідальністю «АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН», Код за ЄДРПОУ 38545031, місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, офіс 501-3, телефон: +38 (044) 391-55-91 +38 (044) 391-55-91 (с 10:00 до 22:00, окрім вихідних та святкових днів); офіційний веб-сайт:lightfield.ua

У вас є запитання?

З будь-яких питань щодо Програми лояльності звертайтесь до адміністраторів аренди на рецепції Lightfield Рroductions або за телефонами +38 (044) 391-55-91+38 (067) 391-55-91+38 (050) 391-55-91+38 (093) 391-55-91