Програма лояльності

Бонуси та спеціальні пропозиції для клієнтів Lightfield Productions

Правила участі у програмі лояльності Lightfield Productions

Правила участі у Програмі лояльності Lightfield Productions (далі – «Правила»), що викладені у цьому документі, визначають умови участі у Програмі лояльності Lightfield Productions на території України.

Терміни і визначення

 • «Програма лояльності Lightfield Productions» (далі - «Програма») - комплекс взаємовідносин між Оператором і Учасником Програми, що полягають у наданні Учаснику Програми права на отримання та накопичення бонусів, за умови придбання послуг та/або товарів у Оператора. Бонуси можуть бути використанні Учасником Програми для придбання інших послуг та/або товарів у Оператора відповідно до умов цих Правил.
 • «Оператор» - Товариство з обмежено відповідальністю «АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН», що є власником Програми та володіє правами управління, розвитку та її реалізації.
 • «Споживач» - фізична особа, яка купує, замовляє, або має намір придбати послуги та/або роботи та/або товари у Оператора на Студії Lightfield Productions (далі – «послуги та/або товари») і не є Учасником Програми.
 • «Учасник Програми» (далі – «Учасник Програми», «Учасник») - фізична особа, яка набула повної цивільної дієздатності у зв'язку із досягненням 18 років або у відповідності до норм чинного законодавства України, підтвердила свою участь у Програмі та була схвалена Оператором у якості Учасника Програми.
 • «Бонусний рахунок Учасника» (далі - «Бонусний рахунок», «Рахунок Учасника») - сукупність облікових та інформаційних даних Учасника Програми в базі даних Оператора щодо кількості нарахованих, списаних (використаних) бонусів та їх поточний баланс.
 • «Бонуси» - умовні одиниці, які нараховуються Оператором на Бонусний рахунок Учасника згідно Правил. Сума нарахованих Бонусів може бути використана Учасником Програми під час придбання послуг та/або товарів з метою заощадження грошових коштів. Бонуси не мають готівкового (грошового) вираження і не можуть бути отримані Учасником Програми в грошовому еквіваленті.
 • «Анкета» - паперова або електронна реєстраційна форма, яка заповнюється Учасником Програми особисто, містить його персональні дані і є акцептуванням умов Програми (однозначною, безумовною і повною згодою з умовами Програми та підтвердженням участі в ній) у розумінні частини 1 статті 642 Цивільного кодексу України. Підписанням Анкети Учасник надає Оператору свою однозначну згоду на використання та обробку (включаючи збір і зберігання) своїх персональних даних з метою включення їх до баз даних та забезпечення реалізації цивільно-правових відносин з Оператором відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Вказана згода надається Учасником з урахуванням вимог ст. ст. 7, 8 та 11 Закону України «Про захист персональних даних», діє безстроково та без обмежень за територією. Анкета є підставою для розгляду Оператором питання щодо надання відповідному Споживачу статусу Учасника Програми.
 • «Карта Учасника» - пластикова карта Учасника Програми з унікальним номером, який слугує для ідентифікації Учасника Програми та внесення відповідної інформації до Бонусного рахунку Учасника.
 • «Гаряча лінія Оператора» - номер телефону Оператора: +38 (044) 391-55-91, +38 (067) 391-55-91, +38 (050) 391-55-91, +38 (093) 391-55-91 усі дзвінки на який оплачуються згідно тарифів відповідного оператора послуг зв’язку. Гаряча лінія Оператора працює щоденно з 10-00 до 22-00.
 • «Студія Lightfield Productions» - фотостудія Оператора, що знаходиться за адресою: Україна, 03056, м. Київ, вул. Польова 21Б.

1. Участь у програмі

 • 1.1. До участі в Програмі допускаються Споживачі, які набули статусу Учасника Програми.
 • 1.2. Обов'язковою умовою участі у Програмі є заповнення і підписання Анкети Учасником Програми.
 • 1.3. Учасник Програми зобов'язаний самостійно відстежувати зміни в умовах Програми. Повний текст Правил Програми розміщений у відкритому доступі на офіційному сайті Оператора за адресою: https://lightfield.ua/uk/loyalty.html.
 • 1.4. Учасник, беручи участь у Програмі, повідомлений і беззастережно згодний з тим, що Карта Учасника обміну та/або поверненню не підлягає.

2. Реєстрація в програмі і активація карти

 • 2.1. Споживачу, який виявив бажання взяти участь у Програмі та стати її Учасником, необхідно придбати на Студії Lightfield Productions Карту Учасника за 0,10 грн. разом з придбанням відповідних послуг та/або товарів, незалежно від сукупної вартості таких послуг та/або товарів.
 • 2.2. Під час отримання Карти Учасника Споживач отримує від адміністратора Студії Lightfield Production усю детальну інформацією про умови Програми та порядок заповнення Анкети.
 • 2.3. Реєстрація для участі у Програмі відбувається шляхом надання Учасником Програми своїх персональних даних та прийняття умов Програми шляхом заповнення Анкети, після чого Споживач набуває статусу Учасника Програми. Заповнена Анкета засвідчує згоду Учасника з усіма умовами та правилами Програми.
 • 2.4. Зазначення достовірної та актуальної інформації Учасником Програми в Анкеті є обов’язковою умовою для участі у Програмі.
 • 2.5. Усі Карти Учасника мають свої унікальні номери, що не дублюються.
 • 2.6. Анкета не містить паспортних даних та ідентифікаційного коду Учасника Програми.
 • 2.7. У разі зміни персональних та інших даних, внесених до Анкети, Учасник Програми зобов’язаний повідомити Оператора про такі зміни шляхом звернення на Гарячу лінію Оператора.
 • 2.8. У разі втрати, крадіжки або пошкодження Карти Учасника, Учасник зобов'язаний негайно повідомити про це за телефоном Гарячої лінії Оператора. У цьому випадку Карта Учасника повинна бути заблокована Оператором у найкоротший термін.
 • 2.9. Кожен Учасник є утримувачем тільки однієї Карти Учасника, до якої прив’язаний тільки один Бонусний рахунок. Бонусні рахунки не можуть бути об'єднані.
 • 2.10. Здійснюючи придбання послуг та/або товарів з використанням Карти Учасника, Учасник Програми автоматично підтверджує, що він ознайомився та прийняв умови Правил.

3. Припинення участі в програмі

 • 3.1. Учасник може у будь-який момент припинити участь у Програмі шляхом звернення на Гарячу лінію Оператора.
 • 3.2. Оператор має право, без будь-яких негативних наслідків для себе, заблокувати Картку Учасника та припинити його участь у Програмі у наступних випадка:
 • - Учасник Програми порушує умови Правил. Факт порушення Правил визначається одноосібно Оператором і не підлягає оскарженню;
 • - Учасник Програми, на думку Оператора, недобросовісно використовує умови Програми. Факт зловживання або несумлінного користування умовами Програми визначається одноосібно Оператором і не підлягає оскарженню;
 • - Учасник Програми вказав в Анкеті недостовірну інформацію.
 • 3.3 У разі припинення участі у Програмі усі Бонуси на Бонусному рахунку анулюються.

4. Порядок нарахування бонусів

 • 4.1. Бонуси на Карту Учасника нараховуються з моменту активації функції накопичення і першого придбання послуг та/або товарів з використанням Карти Учасника. Бонуси нараховуються в режимі «он-лайн» у відповідності до умов Правил.
 • 4.2. Якщо Бонуси не можуть бути нараховані в режимі «он-лайн» з технічних причин (технічні проблеми з доступом до всесвітньої мережі Інтернет, відсутність зв'язку з сервером і.т.д.), то вони нараховуються Оператором протягом 3-х робочих днів з дати придбання послуг та/або товарів Учасником Програми.
 • 4.3. У разі неможливості використання реєстратора розрахункових операцій (касового апарату) під час реалізації послуг та/або товарів на Студії Lightfield Productions, нарахування Бонусів не проводиться.
 • 4.4. Бонуси нараховуються під час придбання послуг та/або товарів на Студії Lightfield Productions з використанням Карти Учасника. Для отримання Бонусів Учасник зобов'язаний повідомити касира про наявність Карти Учасника та пред'явити її для ідентифікації Учасника Програми до завершення відповідної касової операції. Оператор не несе відповідальності за не нарахування Бонусів у разі несвоєчасного пред'явлення Учасником Програми Карти Учасника.
 • 4.5. Бонуси не нараховуються при придбанні послуг та/або товарів на акційних умовах, якщо інше не передбачено умовами відповідної акції, оскільки ці послуги та/або товари Оператор реалізує за спеціальними умовами для усіх Споживачів. Також, Бонуси не можуть бути нараховані під час придбання будь-яких подарункових сертифікатів.
 • 4.6. Бонуси також можуть нараховуватися Оператором під час проведення різноманітних заходів, рекламних акцій, опитувань, в якості подарунка від Програми.
 • 4.7. Документом, що підтверджує обов'язок Оператора нарахувати Бонуси на Бонусний рахунок, є фіскальний чек, який надається Учаснику Програми при проведені оплати вартості відповідних послуг та/або товарів, за умови пред’явлення Карти Учасника. В фіскальному чеку зазначається сума нарахованих Бонусів і загальний баланс Бонусного рахунку Учасника.
 • 4.8. Будь-які претензії стосовно балансу Бонусного рахунку Учасника розглядаються Оператором тільки після надання документів, зазначених у п. 4.7 Правил.
 • 4.9. Базове правило нарахування Бонусів: за 1 витрачену гривню при оплаті послуг та/або товарів на Бонусний рахунок Учасника нараховується 0,10 гривень у якості Бонусів. До дня народження Учасника Програми, протягом 7-ми календарних днів до та після дати народження, за кожну 1 витрачену гривню Учаснику Програми нараховується 0,15 гривень Бонусів (за умови, що дата народження відповідає даним, зазначеним Учасником при заповнені Анкети або за пред’явлення документа, що підтверджує дату народження).

5. Списання бонусів з бонусного рахунку учасника

 • 5.1. Списання Бонусів з Бонусного рахунку Учасника Програми відбувається виключно під час готівкового розрахунку за придбані послуги та/або товари.
 • 5.2. Учасник Програми зобов'язаний повідомити касира Оператора про бажання придбати послуги та/або товари з використанням Бонусів, які накопичуються на Бонусному рахунку Учасника. Кількість Бонусів, які будуть використані під час придбання послуг та/або товарів, визначається Учасником Програми відповідно до кількості Бонусів, доступних для використання на Бонусному рахунку Учасника.
 • 5.3. Учасник Програми може використати (списати) Бонуси за умови, що сума оплати готівкою за придбані послуги та/або товари становитиме не менше 0,01 гривні з урахуванням ПДВ.
 • 5.4. У межах одного фіскального чеку Учасник Програми може або нарахувати Бонуси на Бонусний рахунок Учасника, або списати Бонуси - використовувавши їх. Під час розрахунку Бонусами, на залишок фіскального чека, що підлягає оплаті готівковими коштам, Бонуси не нараховуються.
 • 5.5. Використання (списання) Бонусів можливе протягом доби (24 години) після їх нарахування на Бонусний рахунок Учасника.
 • 5.6. Бонуси дійсні для списання протягом 1 (одного) року з моменту їх нарахування. Всі Бонуси, не використані Учасником Програми протягом цього строку, анулюються Оператором. Строк дії Бонусів можна перевірити, звернувшись на Гарячу лінію Оператора.
 • 5.7. Списання Бонусів можливо тільки в тому випадку, якщо Карта Учасника є активною для використання Бонусів.
 • 5.8. Сума Бонусів для списання не повинна перевищувати залишок Бонусів на Карті Учасника.
 • 5.9. Під час списання Бонусів у Студії Lightfield Productions представник Оператора має право вимагати від Учасника Програми пред'явити документ, що засвідчує особу. Відмова пред'явити документ може бути підставою для відмови у списанні Бонусів.
 • 5.10. Списання Бонусів у Студії Lightfield Productions можливе тільки за наявності технічної можливості для такого списання (наявність зв'язку з сервером).
 • 5.11. Списання Бонусів проводиться з розрахунку 1 Бонус = 0,10 грн., якщо інше не передбачено умовами Програми.

6. Коригування бонусного рахунку учасника

 • 6.1. Бонуси, нараховані за операціями, які були скасовані та Бонуси, нараховані помилково, анулюються Оператором.
 • 6.2. Коригування Бонусного рахунку Учасника з нарахування Бонусів відбувається у випадку, зазначеному в пункті 4.2 цих Правил.
 • 6.3. Коригування Бонусного рахунку Учасника з анулювання Бонусів відбувається у випадках, визначених пунктами 3.3 та 6.1 Правил.

7. Інші умови

 • 7.1. Програма є довгостроковою, при цьому строк Програми може бути в будь-який момент продовжений/змінений Оператором в односторонньому порядку, без настання будь-яких негативних наслідків для себе. Оператор залишає за собою право припинити дію Програми, повідомивши про це Учасників не менше, ніж за 1 місяць до закриття Програми, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Оператора за адресою: https://lightfield.ua.
 • 7.2. За умовами Програми Карта Учасника поверненню та/або обміну не підлягає.
 • 7.3. За умовами Програми Карту Учасника не можна використовувати одночасно з іншими бонусними картами. Учасник Програми може сам вирішувати, яку з наявних карт йому використовувати під час придбання послуг та/або товарів у Оператора.
 • 7.4. Оператор на власний розсуд має право вносити зміни до цих Правил в будь-який час без попереднього повідомлення Учасника Програми про такі зміни. Інформація доводиться до відома Учасників програми шляхом розміщення нової редакції Правил на сайті Оператора за адресою: https://lightfield.ua/uk/loyalty.html.
 • 7.5. З метою виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», Оператор і його уповноважені особи зобов'язуються забезпечувати відповідне зберігання персональних даних Учасників Програми.
 • 7.6. Учасник Програми підтверджує, що зазначені ним в Анкеті способи зв'язку з ним (телефон та e-mail) є достовірними і можуть використовуватися Оператором для необхідного інформування (службових повідомлень). Оператор не несе відповідальності за інформування Учасника Програми у разі, якщо Учасник своєчасно не сповістив Оператора про зміну свої даних.
 • 7.7. Учасник згоден з тим, що способи зв'язку, зазначені у пункті 7.6 Правил, Оператор може використовувати для додаткового інформування Учасника Програми про відповідні заходи у межах Програми.
 • 7.8. Якщо Учасник не згоден з пунктом 7.7 Правил, він зобов'язаний надати Оператору, у тому числі і через співробітників Студії Lightfield Productions, письмову відмову від використання телефону і e-mail для додаткового інформування. При цьому Оператор залишає за собою право використовувати ці канали зв'язку для службових повідомлень.
 • 7.9. Ці Правила (з урахуванням всіх змін і доповнень) разом з усіма реєстраційними формами і додатками до цих Правил є інтелектуальною власністю Оператора. Забороняється використання та/або розповсюдження (у тому числі, але не обмежуючись: копіювання, публікація, передрук) Правил в будь-яких комерційних цілях та/або в цілях господарської (підприємницької) діяльності без письмової згоди Оператора.
 • 7.10. Листування із Учасниками Програми здійснюється Оператором відповідно до вимог діючого законодавства України. Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками Програми, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
 • 7.11. Оператор не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у разі настання будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як: стихійні лиха, пожежі, повені, військові дії будь-якого характеру, антитерористична операція, блокада, терористичні акти, зміни у чинному законодавстві України, інші непідвладні контролю з боку Оператора обставини.
 • 7.12. Адреса для листування та контактна інформація Оператора: Товариство з обмежено відповідальністю «АЙТІ АУТСОРСИНГ ЮКРЕЙН», Код за ЄДРПОУ 38545031, місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, будинок 1/27, офіс 501-3, телефон: +38 (044) 391-55-91.

У вас є запитання?

З будь-яких питань щодо Програми лояльності звертайтесь до адміністраторів аренди на рецепції Lightfield Рroductions або за телефонами +38 (044) 391-55-91+38 (067) 391-55-91+38 (050) 391-55-91+38 (093) 391-55-91